Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2006

11:19 / 27 October 2006 Elos Medtech Press release

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 16,2 mkr (18,4). Väsentliga resultatförbättringar inom affärsområdena Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik.

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 038 mkr (942).
  • Rörelseresultatet uppgick till 26,9 mkr (25,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 16,2 mkr (18,4).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 10,6 mkr (12,4), vilket motsvarar 1:75 kr (2:24) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,3 mkr (26,3). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -16,8 mkr (1,8).
  • Väsentliga resultatförbättringar inom affärsområdena Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik. Svag utveckling inom affärsområdet Elektronik.
  • Fortsatt stark småhusmarknad. Styrelsen föreslår att affärsområdet Bygg/Miljö delas ut till aktieägarna.
  • Koncernens verksamhet ska fokuseras mot medicinteknik och finmekanikFör ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchefTelefon: 0511-34 53 15, 0705–11 78 60E-post:

Show as PDF