Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

AB Westergyllen utser Erik Penser Fondkommission AB till likviditetsgarant

09:19 / 17 November 2006 Elos Medtech Press release

17 november 2006

AB Westergyllen har träffat avtal om att Erik Penser Fondkommission skall agera likviditetsgarant i Westergyllens aktie med start den 17 november 2006. Avtalet innebär i korthet att Erik Penser Fondkommission ställer köp- och säljkurser på Stockholmsbörsen i Westergyllens aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser. Syftet är att öka likviditeten i bolagets aktie.

Den 17 november är den första handelsdagen för Westergyllen-aktien exklusive rätt till aktier i Forshem Group AB. Forshem Group listas på First North den 23 november 2006. Götene den 17 november 2006 AB Westergyllen (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef för AB Westergyllen, telefon 0511-34 53 00

Show as PDF