Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Forshem Group listas på First North den 23 november

08:00 / 17 November 2006 Elos Medtech Press release

- Westergyllen fokuserar på medicinteknik och finmekanik - Forshem det största listade småhusbolaget i Sverige

På den extra bolagsstämman i AB Westergyllen den 16 november 2006 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning av aktierna i Forshem Group AB till Westergyllens aktieägare. Varje A- och B-aktie i Westergyllen berättigar till en A- respektive B-aktie i Forshem.

- Westergyllen kan nu fokusera på att ytterligare förstärka sin position inom medicinteknik och finmekanik samtidigt som Forshem bättre kan tillvarata den potential som finns i bostadsmarknadens tillväxt, säger Göran Brorsson, VD i Westergyllen.

Forshem blir det största marknadslistade småhusbolaget i Sverige. Bolaget bedriver huvudsakligen produktion av småhus under varumärkena Götenehus och Sjödalshus.

Vi har två av marknadens starkaste varumärken, båda med en tydlig designprofil. Vår verksamhet omfattar både styckehusförsäljning och projektverksamhet, eller grupphusbebyggelse. Som eget listat bolag blir det tydligare för både konsument- och kapitalmarknaden vilka vi är och vilken potential vi har på en växande marknad, säger Claes Hansson, VD i Forshem Group AB.

Stockholmsbörsen AB har godkänt Forshem Group för listning på First North. Listning av Forshems B-aktier sker från och med den 23 november 2006. Den 17 november 2006 noteras Westergyllen-aktien exklusive rätt till aktier i Forshem. Avstämningsdag i Westergyllen för rätt till aktier i Forshem Group AB är den 21 november 2006.

Erik Penser Fondkommission har varit finansiell rådgivare i transaktionen.

Prospekt kan laddas ner från Westergyllens hemsida, www.westergyllen.se, Forshems hemsida, www.forshem.com eller från Erik Penser Fondkommissions hemsida www.penser.se/forshem. Prospektet tillhandahålls även i papperskopia hos Westergyllen och Forshem (Kraftgatan 1 i Götene) samt hos Erik Penser Fondkommission (Biblioteksgatan 9 i Stockholm).

Det går också att beställa prospektet på telefonnummer 0511-34 53 00 samt genom att maila namn och adress till eller .

Götene den 17 november 2006 AB Westergyllen (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta: Göran Brorsson, VD för Westergyllen, telefon 0511-34 53 15, 0705-11 78 60 Claes Hansson, VD för Forshem Group, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

Show as PDF