Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Prospekt avseende utdelning och listning av aktier i Forshem Group AB

09:00 / 2 November 2006 Elos Medtech Press release

Forshem Group AB offentliggör i dag prospekt avseende utdelning och listning av aktier i Forshem Group AB (”Forshem”) på First North. Forshem är för närvarande ett helägt dotterbolag till AB Westergyllen. Styrelsen för Westergyllen har föreslagit Westergyllens extra bolagsstämma den 16 november 2006 att besluta om utdelning av Forshem till Westergyllens aktieägare där varje aktie i Westergyllen berättigar till en aktie i Forshem. Innehavare av aktie av serie A i Westergyllen skall erhålla en aktie av serie A i Forshem och innehavare av aktie av serie B i Westergyllen skall erhålla en aktie av serie B i Forshem.

Under förutsättning att den extra bolagsstämman i Westergyllen den 16 november 2006 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om utdelning av Forshem, kommer listning av Forshems B-aktier att ske på First North från och med den 23 november 2006. Den 17 november 2006 noteras Westergyllen-aktien exklusive rätt till aktier i Forshem. Avstämningsdag i Westergyllen för rätt till aktier i Forshem är den 21 november 2006.

Samtliga kända aktieägare i Westergyllen per den 25 oktober 2006 kommer att erhålla ovan nämnda prospekt.

Prospekt kan också laddas ned från Westergyllens hemsida, www.westergyllen.se, Forshems hemsida, www.forshem.com eller från Erik Penser Fondkommissions hemsida www.penser.se/forshem.

Prospektet tillhandahålls även kostnadsfritt i papperskopia hos Westergyllen och Forshem (Kraftgatan 1 i Götene) samt hos Erik Penser Fondkommission (Biblioteksgatan 9 i Stockholm).

Det går också bra att beställa prospektet på telefonnummer 0511-34 53 00 samt genom att maila namn och adress till eller .

Götene den 2 november 2006 AB Westergyllen (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD och koncernchef för Westergyllen, telefon 0511-34 53 15, 0705-11 78 60 Claes Hansson, VD och koncernchef för Forshem Group, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68

Show as PDF