Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Utnämning inom AB Westergyllen

11:48 / 1 November 2006 Elos Medtech Press release

Karin Edholm ny ekonomichef i AB Westergyllen

Karin Edholm har från den 1 november 2006 utsetts till ekonomichef inom AB Westergyllen och efterträder Claes Hansson som tillträder som verkställande direktör i Forshem Group AB.

Karin är civilekonom och har arbetat som controller inom Westergyllen sedan 2002, innan dess var hon revisor inom Deloitte & Touche.

2006-11-01 AB Westergyllen (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD och koncernchef för Westergyllen, telefon 0511-34 53 15, 0705-11 78 60

Show as PDF