Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2005

13:48 / 22 February 2006 Elos Medtech Press release

Förbättrat resultat under det fjärde kvartalet. Utdelning av affärsområdet Bygg/Miljö planeras under andra halvåret 2006.

• Nettoomsättningen uppgick till 1.328 mkr (1.467).

• Rörelseresultatet uppgick till 41,4 mkr (59,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 32,2 mkr (46,8).

• Resultatet efter skatt uppgick till 22,0 mkr (31,0), vilket motsvarar 3:94 kr (5:62) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 57,6 mkr (119,4). Kassaflödet efter investeringar exklusive företagsförvärv uppgick till 21,4 mkr (95,9).

• Det danska medicintekniska bolaget Pinol A/S förvärvades i november 2005.

• Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1:25 kr (1:25) per aktie.

• Styrelsen avser att föreslå att affärsområdet Bygg/Miljö delas ut till aktieägarna.

Sammanfattning oktober-december 2005 • Nettoomsättningen uppgick till 386 mkr (402).

• Rörelseresultatet uppgick till 16,1 mkr (15,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,8 mkr (13,0).

• Resultatet efter skatt uppgick till 9,6 mkr (8,4), vilket motsvarar 1:68 kr (1:54) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,3 mkr (29,4). Kassaflödet efter investeringar exklusive företagsförvärv uppgick till 19,6 mkr (29,4).

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0511-34 53 15, 0705–11 78 60  E-post:  

Claes Hansson, ekonomidirektör Telefon: 0511–34 53 04, 0708–35 09 68 E-post:

Show as PDF