Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Gambro har förvärvat rörelsen i Westergyllens intressebolag Hemapure.

14:39 / 9 May 2006 Elos Medtech Press release

Gambro har förvärvat tillgångarna och rörelsen i det medicintekniska bolaget Hemapure. Westergyllens ägarandel i Hemapure uppgår till ca 25 procent. Köpeskillingens storlek är avhängig av den sålda verksamhetens framtida utveckling. Resultateffekten för Westergyllen är i dagsläget därför svår att beräkna. Det bokförda värdet på Westergyllens aktieinnehav i Hemapure uppgick 2006-03-31 till 9,7 mkr.

2006-05-09 AB Westergyllen (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD och koncernchef för Westergyllen, telefon 0511-34 53 15, 0705-11 78 60, Claes Hansson, ekonomidirektör Westergyllen, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”.

Show as PDF