Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

38 176 A-aktier i AB Westergyllen har stämplats om till B-aktier

14:26 / 4 June 2006 Elos Medtech Press release

Enligt bolagsordningen i AB Westergyllen har innehavare av A-aktie rätt, att efter skriftlig framställning till bolaget, begära att A-aktie skall stämplas om till B-aktie.

Två aktieägare har lämnat in begäran om att sammanlagt 38 176 A-aktier i AB Westergyllen skall stämplas om till lika många B-aktier.

Efter omstämplingen är Westergyllens 6 051 000 aktier fördelade på 1 360 620 A-aktier och 4 690 380 B-aktier. Förutom att alla A-aktier berättigar till en röst och B-aktierna till en tiondels röst finns ingen skillnad i de olika aktieseriernas rätt i bolaget.

Westergyllens B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. A-aktien är inte noterad.

2006-04-06 AB Westergyllen (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD på telefon 0511-34 53 15, 0705-11 78 60 eller Claes Hansson, ekonomidirektör på telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”.

Show as PDF