Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2006

11:10 / 17 August 2006 Elos Medtech Press release

Koncernens resultat efter finansiella poster ökade till 15,8 mkr (9,0). Väsentliga resultatförbättringar inom affärsområdena Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik.

• Nettoomsättningen uppgick till 741 mkr (676). • Rörelseresultatet ökade till 22,1 mkr (13,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 15,8 mkr (9,0). • Resultatet efter skatt uppgick till 10,7 mkr (6,3), vilket motsvarar 1:77 kr (1:13) per aktie. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,9 mkr (0,2). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -31,3 mkr (-14,2). • Väsentliga resultatförbättringar inom affärsområdena Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik. Svag utveckling inom affärsområdet Elektronik. • Fortsatt stark småhusmarknad. Styrelsen föreslår att affärsområdet Bygg/Miljö delas ut till aktieägarna under hösten 2006. • Koncernens verksamhet ska fokuseras mot medicinteknik och finmekanik.

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0511-34 53 15, 0705–11 78 60  E-post:  

Claes Hansson, ekonomidirektör Telefon: 0511–34 53 04, 0708–35 09 68 E-post:

Show as PDF