Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Utnämning inom AB Westergyllen

08:15 / 22 September 2006 Elos Medtech Press release

Peter Nilsson ny teknisk chef i Westergyllen-koncernen

Som ett led i Westergyllens fokusering mot medicin- och industriteknik har Peter Nilsson, Lidköping – tidigare VD för Brink Sverige AB, Vänersborg – utsetts till teknisk chef. Peter Nilsson tillträder sin tjänst den 1 oktober 2006.

Peter Nilsson kommer att ha ett koordinerings- och utvecklingsansvar för den produktionstekniska utvecklingen inom Westergyllen-koncernens medicintekniska- och finmekaniska verksamheter.

2006-09-22 AB Westergyllen (publ)


För ytterligare upplysningar kontaktas: Göran Brorsson, VD och koncernchef för Westergyllen, telefon 0511-34 53 15 eller mobil 0705-11 78 60.

Show as PDF