Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

Resultatet efter finansiella poster ökade till 27,7 mkr (-7,3).Sammanfattning januari - september 2007 Nettoomsättningen uppgick till 509 mkr (462).Rö...

08:40 / 25 Oct Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

Resultatet efter finansiella poster ökade till 15,2 mkr (-5,0).Sammanfattning januari – juni 2007Nettoomsättningen uppgick till 342 mkr (330).Rörelser...

12:15 / 16 Aug Elos Medtech Press release

Pressrelease

På årsstämman i AB Westergyllen den 25 april 2007 fastställdes styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2006 ska utgå med 0:50 kronor per ...

08:11 / 26 Apr Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2007

Koncernens resultat efter finansiella poster ökade till 5,2 mkr (- 0,3).Nettoomsättningen uppgick till 164 mkr (172).Rörelseresultatet uppgick till 8,...

11:23 / 25 Apr Elos Medtech Press release

Kallelse till årsstämma i AB Westergyllen

Aktieägarna i AB Westergyllen (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2007 kl 17.00 i Brunnssalongen, Lundsbrunns Kurort i Lundsbrun...

14:55 / 26 Mar Elos Medtech Press release

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2006

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3,8 mkr (22,0). Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat inom Medicinteknik. Resultatet har belastats av...

09:28 / 27 Feb Elos Medtech Press release