Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Westergyllens dotterbolag Elos Medical bygger ut produktions-kapaciteten för ca 17 MSEK för att möta en ökad efterfrågan

10:30 / 18 January 2007 Elos Medtech Press release

Westergyllens nya strategiska inriktning – att fokusera på medicinteknik och finmekanik efter avknoppningen av småhusrörelsen – förstärks nu av satsningar inom medicinteknikområdet för att utveckla marknadspositionerna.

Elos Medical i Timmersdala har de senaste åren investerat i ökad maskinkapacitet för att kunna möta en allt större efterfrågan från den internationella medicinteknikmarknadens kunder. Tillväxttakten har varit starkast inom dentalmarknaden. Produktions- och kontorslokalerna är nu maximalt utnyttjade och en tillbyggnad nödvändig för att kunna expandera ytterligare. Westergyllens styrelse har beslutat om att investera ca 17 MSEK i att produktionslokalerna byggs ut med ca 1400 m² och kontorslokalerna utökas med ca 300 m². Byggstart sker inom kort och lokalerna väntas kunna tas i bruk efter sommaren 2007.

– En utbyggnad av anläggningen är nödvändig då efterfrågan på både dental- och ortopediprodukter förväntas öka kraftigt under de närmste åren. För att möta olika specifika krav från våra kunder måste vi ha möjlighet att öka kapaciteten i vår tillverkning, säger Kjell-Erik Johansson, VD på Elos Medical. Våra kunder är nöjda med helhetskonceptet ”Complete Performance” som är heltäckande och konkurrenskraftigt på marknaden. Detta innebär att vi kan hjälpa våra kunder med utveckling/konstruktion, framtagning av prototyper, CE-märkning, serieproduktion och förpackning i renrumsmiljö.

För drygt ett år sedan förvärvade Westergyllen Pinol A/S i Danmark som ett led i fokuseringen mot medicinteknik inom koncernen. Samordning av Elos Medical och Pinol pågår för att ytterligare stärka koncernens positioner inom den internationella medicinteknikmarknaden. Westergyllenkoncernen är idag en av de ledande aktörerna i Europa som leverantör av finmekaniska produkter till medicinteknikmarknaden.

Götene 2007-01-18


För ytterligare upplysningar kontaktas: Göran Brorsson, VD och koncernchef för Westergyllen, telefon 0511-34 53 15, 0705-11 78 60 eller Kjell Erik Johansson, VD för Elos Medical på telefon 0511-44 06 01, 0706-04 28 15.

Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom affärsområdena Medicinteknik, Industriteknik och Elektronik. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”.

Show as PDF