Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

08:40 / 25 October 2007 Elos Medtech Press release

Resultatet efter finansiella poster ökade till 27,7 mkr (-7,3).

Sammanfattning januari - september 2007

  • Nettoomsättningen uppgick till 509 mkr (462).
  • Rörelseresultatet uppgick till 39,7 mkr (0,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 27,7 mkr (- 7,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 20,0 mkr (- 5,9). Resultatet per aktie uppgick till 3:31 kronor (-0:98) för kvarvarande verksamheter.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,2 mkr (32,1). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -7,1 mkr (8,2).
  • God tillväxt och förbättrat resultat inom koncernens samtliga affärsområden.
  • Koncernens verksamhet fokuseras mot Medicinteknik och Precisionsteknik.Sammanfattning juli - september 2007
  • Nettoomsättningen uppgick till 167 mkr (132).
  • Rörelseresultatet uppgick till 17,0 mkr (0,5). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 12,5 mkr (- 2,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 9,0 mkr (-1,6). Resultatet per aktie uppgick till 1:50 kronor (- 0:27) för kvarvarande verksamheter.

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705–11 78 60 E-post: goran.brorsson@westergyllen.se

Show as PDF