Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Westergyllen samordnar offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2006 med Forshem

13:46 / 8 February 2007 Elos Medtech Press release

Westergyllen senarelägger offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2006 för att samordna informationsgivningen med det under förra året utdelade Forshem Group AB.

Bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2006 kommer att offentliggöras den 27 februari 2007 istället för som tidigare angivet den 21 februari 2007.

Götene den 8 februari 2007 AB Westergyllen


För ytterligare upplysningar kontaktas: Göran Brorsson, VD och koncernchef för Westergyllen, telefon 0511-34 53 15 eller mobil 0705-11 78 60.

Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Verkstad/Teknik och Elektronik. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”.

Show as PDF