Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Westergyllen renodlar verksamheten – säljer dotterbolaget Elektromekan

09:00 / 12 March 2007 Elos Medtech Press release

Westergyllen säljer dotterbolaget Elektromekan i Årjäng AB till Hanzas Elektronika SIA. Försäljningen ger Westergyllen en reavinst på ca 3 mkr och ett kassatillskott på ca 35 mkr. Övertagande sker per månadsskiftet november/december 2007.

Hanzas Elektronika har sitt huvudkontor i Ogre, Lettland. En av huvudägarna i Hanza Elektronika är Åke Hörnell genom sitt bolag Hörnell Teknikinvest AB. Andra ägare är private equity fonden BaltCap Management samt bolagets grundare och VD Ilmars Osmanis. Hanzas Elektronika är Lettlands största EMS-tillverkare och har två anläggningar i Lettland.

”Försäljningen av Elektromekan är ett naturligt steg i vår process att skapa en renodlad koncern med fokus mot Medicin- och Precisionsteknik. Samtidigt har det varit viktigt för oss att finna en ägare som stärker Elektromekans verksamhet”, säger Göran Brorsson VD och koncernchef Westergyllen. ”Kombinationen Hanzas Elektronika och Elektromekan skapar en konkurrenskraftig koncern med en stabil finansiell bas och en bredd i service erbjudandet som kommer att gynna bolagens kunder och anställda i framtiden.”

”Vi är mycket nöjda över att få möjlighet att bygga en stark nordisk/baltisk koncern inom EMS-industrin. De båda bolagen kompletterar varandra väl och har effektivitet och kundvärde som gemensamma värderingar”, säger Ilmars Osmanis Hanzas Elektronikas VD. ”De gemensamma kompetenserna och kombinationen med produktion i Sverige och Lettland skapar goda förutsättningar för en stark tillväxt kommande år. Elektromekan har en bra position på den svenska marknaden med kompetent ledning och en bra organisation. Förvärvet av Elektromekan innebär inga förändringar av företagets organisation.”

Lidköping 2007 12 03

AB Westergyllen (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD och koncernchef för Westergyllen, telefon 0510 48 43 65, 070 511 78 60.

Westergyllens verksamhet omfattar tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”. Informationen i denna pressrelease är sådan som Westergyllen ska offertliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2007 kl 09.00 (CET).

Show as PDF