Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2007

11:23 / 25 April 2007 Elos Medtech Press release

Koncernens resultat efter finansiella poster ökade till 5,2 mkr (- 0,3).

  • Nettoomsättningen uppgick till 164 mkr (172).
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,5 mkr (3,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,2 mkr (- 0,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 mkr (- 0,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:61 kronor (-0:10) för kvarvarande verksamheter.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,1 mkr (3,3). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 6,0 mkr (-6,6).
  • Fortsatt positiv utveckling inom Medicinteknik.
  • Förbättrat resultat och stabiliserad volymutveckling inom affärsområde Elektronik.
  • Koncernens verksamhet fokuseras mot Medicinteknik och Precisionsteknik.

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0511-34 53 15, 0705–11 78 60 E-post: goran.brorsson@westergyllen.se

Show as PDF