Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

12:15 / 16 August 2007 Elos Medtech Press release

Resultatet efter finansiella poster ökade till 15,2 mkr (-5,0).

Sammanfattning januari – juni 2007

  • Nettoomsättningen uppgick till 342 mkr (330).
  • Rörelseresultatet uppgick till 22,7 mkr (0,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 15,2 mkr (- 5,0).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 11,0 mkr (- 4,3). Resultatet per aktie uppgick till 1:81 kronor (-0:71) för kvarvarande verksamheter.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,7 mkr (- 40,6). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -6,5 mkr (-56,9).
  • Stabil tillväxt inom Medicinteknik.
  • Positivt resultat och volymutveckling inom affärsområde Elektronik.
  • Koncernens verksamhet fokuseras mot Medicinteknik och Precisionsteknik.Sammanfattning april – juni 2007
  • Nettoomsättningen uppgick till 178 mkr (159).
  • Rörelseresultatet uppgick till 14,2 mkr (- 2,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,0 mkr (- 4,7).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 7,3 mkr (- 3,7). Resultatet per aktie uppgick till 1:20 kronor (- 0:61) för kvarvarande verksamheter.

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705–11 78 60 E-post: goran.brorsson@westergyllen.se

Show as PDF