Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

260 880 A-aktier i AB Westergyllen har stämplats om till B-aktier

14:52 / 3 September 2007 Elos Medtech Press release

Enligt bolagsordningen i AB Westergyllen har innehavare av A-aktie rätt, att efter skriftlig framställning till bolaget, begära att A-aktie skall stämplas om till B-aktie.

Harald Ulfenborg dödsbo har lämnat in begäran om att 260 880 A-aktier i AB Westergyllen skall stämplas om till lika många B-aktier.

Efter omstämplingen är Westergyllens 6 051 000 aktier fördelade på 1 099 740 A-aktier och 4 951 260 B-aktier. Förutom att alla A-aktier berättigar till en röst och B-aktierna till en tiondels röst finns ingen skillnad i de olika aktieseriernas rätt i bolaget.

Westergyllens B-aktie är noterad på Small Cap, OMX Nordiska Börs i Stockholm. A-aktien är inte noterad.

Lidköping 2007-09-03 AB Westergyllen (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD och koncernchef för Westergyllen, telefon 0510 48 43 65 eller 0705 11 78 60.

Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom affärsområdena Medicinteknik, Precisionsteknik och Elektronik. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”.

Show as PDF