Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2008

Fortsatt tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 15 % till 360 mkr (312). Orderingången ökade med 17 % till 374 mkr (320).Resultatet efter finansiella p...

13:00 / 24 Oct Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2008

Nettoomsättningen ökade med 12 % till 238 mkr (213). Orderingången ökade med 17 % till 250 mkr (213).Resultatet efter finansiella poster för kvarvaran...

07:30 / 21 Aug Elos Medtech Press release

Utnämning inom Eloskoncernen

Patrick Juslin ny teknisk chef i EloskoncernenPatrick Juslin, Lidköping – har utsetts till ny teknisk chef inom Eloskoncernen. Patrick är civilingenjö...

10:00 / 24 Jun Elos Medtech Press release

Westergyllen byter namn till Elos den 15 maj 2008

Årsstämman för AB Westergyllen beslutade den 28 april att bolagets namn/firma skall vara Elos AB. Bolaget är sedan 1989 noterat på OMX Nordiska Börs S...

08:30 / 13 May Elos Medtech Press release

Pressrelease från Westergyllens årsstämma

Årsstämman beslutade bl a om - att bolagets namn ändras till Elos AB - emission av konvertibellån till koncernens anställdaPå årsstämman i AB Westergy...

08:30 / 29 Apr Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2008

Resultatet efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter ökade till 9,8 mkr (6,6). Rörelsemarginalen uppgick till 11,1% (8,9)Ny sektorklassifi...

13:00 / 28 Apr Elos Medtech Press release

Kallelse till årsstämma i AB Westergyllen

Aktieägarna i AB Westergyllen (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 april 2008 kl 17.00 på Stadshotellet i Lidköping.Anmälan Aktieägare,...

08:30 / 28 Mar Elos Medtech Press release

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2007

Resultatet efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter ökade till 37,3 mkr (20,1) för året. Rörelsemarginalen uppgick till 11,6% (7,3) och f...

13:00 / 22 Feb Elos Medtech Press release