Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Westergyllens årsredovisning för 2007 finns nu på hemsidan

08:45 / 28 March 2008 Elos Medtech Press release

AB Westergyllens årsredovisning finns från och med idag på www.westergyllen.se

Tryckt årsredovisning distribueras med post till aktieägare den 2 april. Den kan även beställas på www.westergyllen.se under Finansiell info eller på telefon 0510 48 43 60.

Lidköping 2008 03 28 AB Westergyllen (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD och koncernchef för Westergyllen, telefon 0510 48 43 65, 070 511 78 60.

Westergyllens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”.

Informationen i denna pressrelease är sådan som Westergyllen ska offertliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2008 kl 08.45 (CET).

Show as PDF