Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Westergyllen byter namn till Elos den 15 maj 2008

08:30 / 13 May 2008 Elos Medtech Press release

Årsstämman för AB Westergyllen beslutade den 28 april att bolagets namn/firma skall vara Elos AB. Bolaget är sedan 1989 noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm under Small Cap-listan med klassificering i sektorn Health Care sedan februari 2008.

Under de senaste åren har strukturen renodlats inom koncernen till teknik- och kompetensföretag inom Medicinteknik och Precisionsteknik. För att markera förändringen byter nu koncernen namn till Elos AB.

Namnändringen till Elos ger bl a signaler till: - aktiemarknaden om att koncernens strategiska inriktning har förändrats och nu har sin tyngdpunkt inom Medicinteknik - våra kunder och leverantörer att nu är koncernen fokuserad inom Medicin- och Precisionsteknik - koncernens anställda att nu är den nya strukturen etablerad och att en ökad integration/samverkan mellan koncernens enheter kommer att ske.

– Det viktigaste argumentet till namnbytet är den tydlighet och de fördelar ett gemensamt namn ger i form av att enheterna lättare blir identifierade som en del av en större helhet. Detta ger speciellt fördelar när större affärer diskuteras. Vi har vid några tillfällen redan sett exempel på detta inom vår medicinteknikverksamhet, säger Göran Brorsson – VD och koncernchef.

Under de närmaste dagarna kommer Westergyllens namn att försvinna från börslistorna och ersättas av Elos. Börsens s k ticker-beteckning blir Elos B.

Lidköping 2008 05 13

AB Westergyllen (publ) under namnändring till Elos AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD och koncernchef, telefon 0510 48 43 65, 070 511 78 60.

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se www.westergyllen.se alt www.elos.se

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos ska offertliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2008 kl 08.30 (CET).

Show as PDF