Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Utnämning inom Eloskoncernen

10:00 / 24 June 2008 Elos Medtech Press release

Patrick Juslin ny teknisk chef i Eloskoncernen

Patrick Juslin, Lidköping – har utsetts till ny teknisk chef inom Eloskoncernen. Patrick är civilingenjör och kommer närmast från Promens Lidköping AB (tidigare Rexam) där han är kvalitets- och utvecklingschef. Tidigare har Patrick mångårig erfarenhet från SKF-koncernen där han har arbetat inom produktionsorganisationen i Sverige, Italien och Korea.

Patrick kommer att ha ett koordinerings- och utvecklingsansvar för den produktionstekniska utvecklingen inom Eloskoncernens båda affärsområden Medicin- och Precisionsteknik.

Nuvarande tekniske chefen Peter Nilsson lämnar koncernen för att bli VD för Mastec LPI i Lidköping.

Patrick Juslin tillträder sin tjänst den 1 september 2008.

Lidköping, 2008-06-24

Elos AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson CEO, 0510 48 43 65, 070 511 78 60.

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se ”www.elos.se”.

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offertliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juni 2008 kl 10.00 (CET).

Show as PDF