Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2008

07:30 / 21 August 2008 Elos Medtech Press release

Nettoomsättningen ökade med 12 % till 238 mkr (213). Orderingången ökade med 17 % till 250 mkr (213).

Resultatet efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter ökade med 28 % och uppgick till 18,9 mkr (14,8).

Bolagets firma har ändrats till Elos AB från AB Westergyllen efter årsstämmans beslut. Aktien är sektorklassificerad som Health Care-bolag av OMX.

Sammanfattning januari – juni 2008

  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 12 % och uppgick till 238 mkr (213). Orderingången ökade med 17 % och uppgick under perioden till 250 mkr (213).
  • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter förbättrades med 22 % och uppgick till 25,0 mkr (20,5). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 18,9 mkr (14,8). Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 13,6 mkr (10,6) vilket motsvarar 2:24 kr (1:74) per aktie.
  • Kassaflödet för kvarvarande verksamheter från den löpande verksamheten uppgick till 22,8 mkr (2,3). Kassaflödet efter investeringar och försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 9,5 mkr (-11,5).
  • Bolagets firma har ändrats till Elos AB för att markera koncernens nya inriktning.
  • Elos B-aktie är sedan februari 2008 sektorklassificerad som Health Care-bolag i OMX Nordiska Börs kurslistor.

Show as PDF