Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2009

Nettoomsättningen minskade med ca 18 %* och uppgick till 309 mkr (360). Orderingången minskade med ca 20 %* och uppgick till 307 mkr (365). Under tred...

08:00 / 23 Oct Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009

Genomförda kostnadsanpassningar skapar förutsättningar till successivt förbättrat resultat trots svag efterfrågan.Nettoomsättningen minskade med ca 12...

08:00 / 20 Aug Elos Medtech Press release

Pressrelease från årsstämma med Elos AB

Årsstämman beslutade bl a om - Stig-Arne Blom som ny ordförande i Elos AB - aktieutdelning med 1:50 per aktie På årsstämman i Elos AB den 29 april 200...

08:30 / 30 Apr Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009

Lägre volym och sämre resultat en följd av försvagad efterfråganNettoomsättningen minskade med ca 8 %* och uppgick till 112 mkr (115). Orderingången m...

13:00 / 29 Apr Elos Medtech Press release

Kallelse till årsstämma i Elos AB

Aktieägarna i Elos AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2009 kl 17.00 i Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping.Anmälan Aktie...

08:30 / 27 Mar Elos Medtech Press release

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2008

Nettoomsättningen ökade med 11 %* till 499 mkr (433). Orderingången ökade med 10 %* till 507 mkr (444).Resultatet efter finansiella poster för kvarvar...

13:09 / 20 Feb Elos Medtech Press release