Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos och Novo Nordisk har träffat avtal om utökat samarbete och samtidigt har Elos beslutat om att öppna en anläggning i Kina

08:30 / 18 November 2009 Elos Medtech Press release

Elos dotterbolag Elos Pinol, som är en del av Eloskoncernens medicinteknikverksamhet, har sedan 1985 varit engagerad i utveckling och produktion av mekanikkomponenter till Novo Nordisk olika generationer av insulinpennor för flergångsbruk. Novo Nordisk är världsledande inom diabetesbehandling. Leveranserna har skett till Novo Nordisk anläggning i Hilleröd, Danmark.

Elos och Novo Nordisk har nu träffat avtal om ett utökat samarbete som omfattar ett fortsatt utvecklings- och produktionssamarbete vid tillverkningen av insulinpennor för flergångsbruk. Det nya avtalet omfattar även leveranser till Novo Nordisk anläggning i Tianjin i Kina. Eloskoncernen kommer under 2010 att etablera en verksamhet i Tianjin för leveranser till Novo Nordisk och andra kunder inom Medicinteknikområdet. Anläggningen beräknas tas i drift under Q3 2010. Vid slutet av 2011 kommer verksamheten att sysselsätta ca 80 personer.

- Vårt samarbete med Novo Nordisk ser vi som en viktig strategisk del i utvecklingen av vår medicinteknikverksamhet, säger Elos koncernchef Göran Brorsson. Det utökade samarbetet gör att vi nu etablerar en enhet i Tianjin, Kina. Detta är ett viktigt strategiskt steg i koncernens ambitioner att etablera oss i Asien, som är en växande marknad. Etablering skall i första hand ses som en bas för leveranser till koncernens medicinteknikkunder som nu etablerar sig på den kinesiska marknaden.

Elos är en av Europas ledande systemleverantörer av medicintekniska produkter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Via två enheter, Elos Medical i Timmersdala, Sverige och Elos Pinol i Görlöse, Danmark, erbjuds kunder en helhetslösning - från utveckling och konstruktion till produktion och sterilförpackning av färdig produkt. Verksamheten omsätter knappt 300 mkr och sysselsätter ca 240 anställda.

Lidköping, 2009-11-18

Elos AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se "www.elos.se". Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offertliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2009 kl 08.30 (CET).

Show as PDF