Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos dotterbolag Elos Fixturlaser lanserar två unika produkter på Tekniska Mässan i Stockholm

08:45 / 10 December 2009 Elos Medtech Press release

Fixturlaser UPADXA – verktyget som ger dig fria händer

Geometriska mätningar har aldrig varit lättare att utföra – Fixturlaser XA Geometry

Fixturlaser UPADXA – verktyget som ger dig fria händer Det laserbaserade axeluppriktningsverktyget, Fixturlaser UPADXA är det första i sitt slag som i sann mening är bärbart. Den trådlösa visarenheten bärs på armen och användaren kan därmed arbeta i full frihet. Pekskärmen är bakgrundsbelyst och transreflektiv, d v s den ger en skarp och tydlig bild både i skarpt solljus och i svaga ljusförhållanden.

Geometriska mätningar har aldrig varit lättare att utföra – Fixturlaser XA Geometry Det grafiska, animerade användargränssnittet i Fixturlaser XA Geometry’s mjukvara gör det lättare än någonsin att genomföra geometriska mätningar, såsom rakhet, cirkulär och rektangulär planhet samt mätning av lagergångar. Typiska applikationer är t ex mätningar av maskinfundament, styrlinjaler, flänsar, maskinräls m m.

- Elos Fixturlaser har 25 års erfarenhet av att utveckla laserbaserade system för uppriktning av maskiner och har nu utvecklat Fixturlaser XA Geometry som är den nya trådlösa generationen för geometriska mätningar. Underhållssektorn har länge varit eftersatt vad det gäller mindre och modernare produkter. Den nya Fixturlaser UPADXA som nu tagits fram gör det möjligt att arbeta mera ”hands free”. - Den ekonomiska krisen har medfört att våra kunder under det senaste året har prioriterat renovering/uppgradering av gammal produktionsutrustning. Nu ser vi ett ökat intresse från våra kunder igen och vi tror att tidpunkten för lansering av nya produkter är helt rätt, säger Göran Brorsson, koncernchef Elos AB.

De nya produkterna kommer att presenteras på Tekniska Mässan tisdag den 13 oktober mellan kl 09.00-15.00. Då finns Hans Svensson, VD Elos Fixturlaser på plats i vår monter A02:40.

Lidköping, 2009-10-12

Elos AB (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson CEO, 0510 48 43 65, 070 511 78 60, eller Hans Svensson, VD Elos Fixturlaser, 031 706 28 04, 070 586 43 06.

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se ”www.elos.se”. Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offertliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2009 kl 08.45 (CET).

Show as PDF