Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos årsredovisning för 2008 fins nu på hemsidan

08:30 / 31 March 2009 Elos Medtech Press release

Årsredovisning 2008 för Elos AB finns från och med idag på www.elos.se

Tryckt redovisning distribueras med post till aktieägare den 1 april. Den kan även beställas på www.elos.se under Finansiell information eller per telefon 0510 48 43 60.

Lidköping, 2009-03-31

Elos AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson CEO, 0510 48 43 65, 070 511 78 60, alternativt Karin Edholm, CFO, 0510 48 43 64, 073 274 52 92. Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se ”www.elos.se”. Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2009 kl 08.30 (CET).

Show as PDF