Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Ny platschef vid Elos Medtech Timmersdala

Gunnar Hellichius lämnar posten som platschef på Elos Medtech Timmersdala AB.Patrick Juslin, teknisk chef inom Eloskoncernen, är utsedd till tillföror...

15:00 / 25 Oct Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010

· Nettoomsättningen ökade med ca 15%* och uppgick till 248 mkr
(222). Orderingången förbättrades och ökade med ca 34%* och uppgick
till 260 mkr (1...

08:30 / 19 Aug Elos Medtech Press release

Pressrelease från årsstämma 2010 med Elos AB

Årsstämman beslutade bl a om - Ingen aktieutdelning lämnas för 2009 - Mats Nilsson valdes till ny suppleant i styrelsen - Bemyndigande för styrelsen a...

08:30 / 29 Apr Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2010

Nettoomsättningen ökade med ca 9%* och uppgick till 119 mkr (112). Orderingången förbättrades och ökade med ca 17 %* och uppgick till 127 mkr (111). R...

13:00 / 28 Apr Elos Medtech Press release

Kallelse till årsstämma i Elos AB (publ)

Aktieägarna i Elos AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl 17.00 i Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping.Anmälan Aktie...

08:30 / 26 Mar Elos Medtech Press release

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

Nettoomsättningen minskade med ca 17 %* och uppgick till 422 mkr (499). Orderingången minskade med ca 15 %* och uppgick till 431 mkr (507). Under fjär...

08:30 / 25 Feb Elos Medtech Press release