Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Ny platschef vid Elos Medtech Timmersdala

15:00 / 25 October 2010 Elos Medtech Press release

Gunnar Hellichius lämnar posten som platschef på Elos Medtech Timmersdala AB.

Patrick Juslin, teknisk chef inom Eloskoncernen, är utsedd till tillförordnad platschef fr o m den 25 oktober 2010.

Lidköping, 2010 10 25 

Elos AB (publ) 

För ytterligare upplysningar kontakta: Göran Brorsson VD och koncernchef, telefon 0510 48 43 65, 0705 11 78 60.

New Site Manager at Elos Medtech Timmersdala

Gunnar Hellichius is leaving his position as Site Manager at Elos Medtech (www.elosmedtech.com) Timmersdala AB.

Patrick Juslin, CTO of the Elos Group, is appointed acting Site Manager from 25 October 2010.

Lidköping, 2010 10 25

Elos AB (publ)

For further information, contact Göran Brorsson, CEO, +46 510 48 43 65, +46 705 11 78 60.

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se www.elos.se (www.elos.se)

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offertliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2010 kl 15.00 (CET).