Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos fokuserar verksamheten ytterligare - säljer dotterbolaget Elos Precision

09:00 / 10 December 2010 Elos Medtech Press release

Elos AB har ingått avtal om försäljning av dotterbolaget Elos Precision AB till Hanza AB.

Elos Precision AB är specialiserat på tillverkning av komplexa komponenter och produkter i svårarbetade material med höga krav på precision och kvalitet. Kunderna är i huvudsak verksamma inom turbin-, offshore, process-, hydraulik samt försvarsindustrin. Bolaget har ca 75 anställda och verksamhet i Årjäng och Töreboda.

Hanza AB är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare inom mekanik och elektronik. Hanza omsätter ca 650 mkr och har ca 600 anställda i Sverige, Estland och Polen.

Köpeskillingen för aktierna, som idag erlagts, uppgår till ca 40 mkr. Transaktionen medför ett kassatillskott på ca 48 mkr. Avyttrade skulder uppgår till ca 70 mkr varav ca 50 mkr utgörs av räntebärande skulder. Eloskoncernens balansomslutning minskas genom transaktionen med ca 50 mkr och soliditeten förbättras med ca 7 % till ca 44 %.

"Försäljningen av Elos Precision är ett steg i vår process att ytterligare öka vårt fokus på utveckling av affärsområde Medicinteknik. Vi frigör nu finansiella resurser till att kunna komplettera vår Medicintekniska verksamhet genom förvärv. Samtidigt har det varit viktigt för oss att finna en ägare som stärker och kan fortsätta att utveckla Elos Precisions verksamhet", säger Göran Brorsson VD och koncernchef för Elos.

"Vi är mycket nöjda över att få möjligheten till att förvärva Elos Precision säger Erik Stenfors, CEO Hanza. Tillsammans med vår mekanikenhet i Estland kommer vi skapa ett mycket starkt erbjudande till kunder från både Hanza och Elos Precision"

Lidköping, 2010-12-10

Elos AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se "www.elos.se (http://www.elos.se)". Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2010 kl 09.00 (CET).

Show as PDF