Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos årsredovisning för 2009 finns nu på hemsidan

11:00 / 29 March 2010 Elos Medtech Press release

Årsredovisning 2009 för Elos AB finns från och med idag på www.elos.se

Tryckt årsredovisning distribueras med post till aktieägare den 1 april. Den kan även beställas på www.elos.se under Finansiell information eller per telefon 0510 48 43 60.

Lidköping, 2010-03-29

Elos AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se ”www.elos.se”. Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos ska offertliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2010 kl 11.00 (CET).

Show as PDF