Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Eloskoncernen förändrar organisationen inom affärsområde Medicinteknik

10:00 / 7 May 2010 Elos Medtech Press release

Den nya organisationen medför att verksamheten inom Elos Medical, Sverige och Elos Pinol, Danmark tillsammans med den kinesiska verksamhet som nu byggs upp i Tianjin samordnas till Elos Medtech. Inom organisationen Elos Medtech finns det två huvudstrukturer:

- Business Units: Dental, Orthopaedics och Medical Devices

- Sites: Timmersdala i Sverige, Görlöse i Danmark och Tianjin i Kina

Ledningsgruppen för Elos Medtech består av:

Kjell-Erik Johansson - Vice President, Business Unit Manager Dental och Orthopaedics Sören Olesen - Vice President, Business Unit Manager Medical Devices och Site Manager Görlöse Gunnar Hellichius - Site Manager Timmersdala Stefaan Dewaele - Site Manager Tianjin Tina Friis Poulsen - RA/QA Manager

samt koncernens VD Göran Brorsson och Patrick Juslin, teknisk chef.

- Vi genomför organisationsförändringen för att kunna erbjuda den kompetens som motsvarar våra specialiserade kunders behov. Det ger oss möjligheter att på ett bättre sätt fokusera koncernens marknads- och utvecklingsresurser. En ökad fokusering kommer att ge oss förutsättningar att utöka marknadsandelarna inom de prioriterade marknadssegmenten, säger Göran Brorsson. - Att vi dessutom startar upp en enhet i Tianjin, Kina, under 2010, ger oss en unik position med verksamheter både i Europa och i Asien. Detta ökar våra möjligheter att växa ytterligare de närmaste åren.

Lidköping, 2010-05-07

Elos AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se "www.elos.se". Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos ska offertliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2010 kl 10.00 (CET).

Show as PDF