Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Nya legala namn inom Elos affärsområde Medicinteknik

13:30 / 6 September 2010 Elos Medtech Press release

Koncernen marknadsför affärsområde Medicinteknik under varumärket Elos Medtech. Affärsområdet är organiserat i tre affärsenheter: Business Unit Dental, Business Unit Orthopaedics och Business Unit Medical Devices. 

I linje med att Eloskoncernens medicinteknikverksamhet samordnats har nu de legala namnen för de enheter som ingår i affärsområdet ändrats.

Elos Medtech Timmersdala AB är det nya namnet för koncernens svenska verksamhet, tidigare Elos Medical AB. Elos Medtech Pinol A/S är namnet för det danska bolaget, tidigare Elos Pinol A/S. Elos Medtech Tianjin Co. Ltd. är det legala namnet för den verksamhet som nu byggs upp i Tianjin, Kina.

- Vi genomför namnförändringarna för att lyfta fram varumärket Elos Medtech. En enhetlig namnprofil förtydligar vår struktur, säger Göran Brorsson, CEO. För att undvika förväxlingar och missförstånd vill vi att våra medicintekniska kunder ska känna igen oss i alla sammanhang.

Lidköping, 2010-09-06

Elos AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se "www.elos.se".  Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offertliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 september 2010 kl 13.30 (CET).

Show as PDF