Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Elos Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade och uppgick till 196,5 mkr (179,7), vilket motsvarar en ökning med ca 14 %*. Orderingången up...

08:00 / 18 Aug Elos Medtech Press release

Elos har utsett Ulrica Ehn till ny CFO

Till ny CFO för Eloskoncernen har Ulrica Ehn, Lidköping, utsetts.Ulrica Ehn, är civilekonom och född 1967, kommer närmast från Petainer Lidköping AB, ...

15:00 / 17 Aug Elos Medtech Press release

Elos AB (publ) - Årsstämma 2011

Årsstämman beslutade bl a om- Utdelning med SEK 1:50 per aktie för 2010- Emission av konvertibellån till koncernens anställda- Bemyndigande för styrel...

08:00 / 4 May Elos Medtech Press release

Elos delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade och uppgick till 96,7 mkr (85,4), vilket motsvarar en ökning med ca 19 %*. Orderingången uppg...

13:00 / 3 May Elos Medtech Press release

Kallelse till årsstämma i Elos AB (publ)

Aktieägarna i Elos AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2011 kl 17.00 i Strand Matsalar, Fabriksgatan 4 (Rörstrand Center), Lidköping.An...

08:00 / 1 Apr Elos Medtech Press release

Elos årsredovisning för 2010 publicerad

Årsredovisning 2010 för Elos AB publiceras idag på vår webbplats www.elos.se (www.elos.se)Tryckt version distribueras under vecka 14 till aktieägare o...

08:00 / 30 Mar Elos Medtech Press release

Ny Site Manager till Elos Medtech Timmersdala

Till Site Manager för Elos Medtech Timmersdala har utsetts Lars-Eric Florberger, Lidköping. Tjänsten tillträds omgående.Lars-Eric har mångårig erfaren...

15:00 / 13 Jan Elos Medtech Press release

Nytt affärsområde inom Elos - Mätteknik

Efter att genomfört försäljningen av Elos Precision till Hanza i
december förändrar vi namn på affärsområde Precisionsteknik till
affärsområde Mät...

09:00 / 11 Jan Elos Medtech Press release