Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Ny Site Manager till Elos Medtech Timmersdala

15:00 / 13 January 2011 Elos Medtech Press release

Till Site Manager för Elos Medtech Timmersdala har utsetts Lars-Eric Florberger, Lidköping. Tjänsten tillträds omgående.

Lars-Eric har mångårig erfarenhet av att leda och utveckla internationella tillverkningsföretag. Han har bl a arbetat som chef för anläggningar inom Autoliv i Sverige, England, Kanada, Mexico och USA. Senast har han ansvarat för uppbyggnaden av en av Autolivs anläggningar i Rumänien.

Patrick Juslin som är tillförordnad Site Manager sedan oktober 2010 kommer att finnas kvar i verksamheten i Timmersdala en tid framöver. Han kommer återgå till sin ordinarie tjänst som teknisk chef för Eloskoncernen när hans uppdrag inom Elos Medtech Timmersdala avslutats.

Lidköping, 2011-01-13

Elos AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se (goran.brorsson@elos.se)

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2011 kl 15.00 (CET). Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se (http://www.elos.se)

Show as PDF