Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos - Delårsrapport 1 januari - 30 september 2011

08:00 / 26 October 2011 Elos Medtech Press release

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade och uppgick till 299,4 mkr (258,2), vilket motsvarar en ökning med ca 19,5 %*. Orderingången uppgick till 324,5 mkr (281,3), en ökning med ca 20 %*. · Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter försämrades och uppgick till 14,8 mkr (18,3). Resultatförsämringen är en effekt av produktions- och leveransstörningar vid medicinteknikenheten i Timmersdala. Affärsområde Mätteknik har fortsatt utvecklats starkt. Koncernens rörelseresultat förbättrades under det tredje kvartalet. · Koncernens resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 8,4 mkr (9,8), vilket motsvarar 1:39 kr (1:62) per aktie. · Elos har den 1 juli 2011 förvärvat Microplast AB som är verksamt inom formsprutning av medicin-tekniska produkter.

VD Göran Brorsson kommenterar: "Som förväntat kan vi redovisa ett förbättrat resultat under det tredje kvartalet. Vi har ännu inte kunnat komma tillbaka till ett normalt produktionsläge vid medicinteknikanläggningen i Timmersdala. Verksamheten i Tianjin har under tredje kvartalet bidragit med ett positivt resultat. Vår orderstock för resten av året indikerar en stark avslutning inom affärsområde Medicinteknik. Affärsområde Mätteknik har haft en mycket stark utveckling hittills under 2011 som ett resultat av framgångsrika produktlanseringar."


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se (goran.brorsson@elos.se)

Informationen i denna delårasrapport är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2011 kl 08.00 (CET). Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se (http://www.elos.se)Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/elos/r/elos---delarsrapport-1-januari---30-september-2011,c9178375

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1994730&fn=wkr0002.pdf

Show as PDF