Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos årsredovisning för 2010 publicerad

08:00 / 30 March 2011 Elos Medtech Press release

Årsredovisning 2010 för Elos AB publiceras idag på vår webbplats www.elos.se (www.elos.se)

Tryckt version distribueras under vecka 14 till aktieägare och övriga intressenter som önskar bolagsinformation. Den kan även beställas på www.elos.se (www.elos.se) under Finansiell information eller  () samt per telefon 0510 48 43 60.

Lidköping, 2011-03-30

Elos AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se (goran.brorsson@elos.se)

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2011 kl 08.00 (CET). Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se (http://www.elos.se)

Show as PDF