Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos genomför ett strategiskt förvärv vilket utvecklar erbjudandet inom Medicinteknik

17:00 / 30 June 2011 Elos Medtech Press release

Elos har förvärvat Microplast AB som är verksamt inom formsprutning av medicintekniska produkter. Bolaget formsprutar precisionsdetaljer i termoplaster till kunder inom medicin- och bioteknik. Verksamheten är lokaliserad till Skara och har 16 anställda. Bolaget omsätter drygt 25 mkr med god lönsamhet.

Microplasts kompetens finns inom mindre detaljer, 0,01-25 gram, med snäva toleranser. De använda plastmaterialen utgörs huvudsakligen av högtemperaturplaster och plaster med kemikalieresistens. För att kunna hantera dessa olika typer av materialegenskaper har bolaget en väl utvecklad kompetens inom verktygskonstruktion. På samma sätt finns det en bred produktionsteknisk erfarenhet om hur de olika materialtyperna ska hanteras. Produktionen har en hög automatiseringsgrad.

Verksamheten och kompetensen inom Microplast kompletterar Elos Medtechs verksamhet. Flera av Elos Medtechs kunder köper också formsprutade detaljer med höga precisionskrav.

- Förvärvet av Microplast är ett viktigt strategiskt steg i att utveckla vårt erbjudande som en kompetent utvecklings- och produktionspartner inom Medicinteknik. Bolaget kompletterar Elos medicintekniska verksamhet på ett bra sätt. Vi får tillgång till kompetens att utforma och formspruta små detaljer med snäva toleranser som kompletterar vårt kunnande i precisionsmekanik inom affärsområde Medicinteknik. Successivt räknar vi med att kunna utöka vårt helhetsåtagande till flera av koncernens kunder genom förvärvet, säger Göran Brorsson VD och koncernchef för Elos. Dessutom tillför Microplast nya intressanta kunder till koncernen där flera är marknadsledande inom sina områden.

Förvärvet av Microplast sker med tillträde den 1 juli 2011. Bolaget kommer att ingå i affärsområde Medicinteknik. Förvärvet beräknas få en positiv effekt på resultatet per aktie under 2011.

Lidköping, 2011-06-30

Elos AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se (goran.brorsson@elos.se)

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2011 kl 17.00 (CET). Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se (http://www.elos.se)

Show as PDF