Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos har utsett Ulrica Ehn till ny CFO

15:00 / 17 August 2011 Elos Medtech Press release

Till ny CFO för Eloskoncernen har Ulrica Ehn, Lidköping, utsetts.

Ulrica Ehn, är civilekonom och född 1967, kommer närmast från Petainer Lidköping AB, där hon bl a arbetat som Plant Controller och ekonomichef de senaste åren.

Tjänsten som CFO för Elos kommer hon att tillträda i september 2011.

Lidköping, 2011-08-17

Elos AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se (goran.brorsson@elos.se)

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2011 kl 15.00 (CET). Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se (http://www.elos.se)

Show as PDF