Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos har utsett Mathias Andersson till VD för Elos Medtech Microplast

15:00 / 10 January 2012 Elos Medtech Press release

Till VD för Elos Medtech Microplast i Skara har Eloskoncernen utsett Mathias Andersson, Lidköping.

Mathias Andersson, född 1971, kommer närmast från Promens Lidköping AB, där han arbetat som marknads- och försäljningschef. Mathias har även tidigare erfarenheter från produktions- och kvalitetsarbete.

Tjänsten som VD för Elos Medtech Microplast kommer han att tillträda den 12 mars 2012.

Lidköping, 2012-01-10

Elos AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta: Göran Brorsson VD och koncernchef, telefon 0510 48 43 65, 0705 11 78 60.

Mathias Andersson - Managing Director at Elos Medtech Microplast

Mathias Anderssson, Lidköping has been appointed as Managing Director for the Elos Groups subsidiary Elos Medtech Microplast in Skara.

Mathias Andersson, born in 1971, comes from Promens Lidköping AB, where he has worked as Marketing and Sales Manager within packaging in recent years. He also has experience from manufacturing and quality.

He will take up the position as Managing Director at Elos Medtech Microplast from 12 March, 2012.

Lidköping, 2012-01-10

ElosAB(publ) For further information, contact Göran Brorsson, CEO, +46 510 48 43 65, +46 705 11 78 60.


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 januari 2012 kl 15.00 (CET). Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/elos/r/elos-har-utsett-mathias-andersson-till-vd-for-elos-medtech-microplast,c9205695

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2057222&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF