Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Ny platschef vid Elos Medtech Timmersdala

13:30 / 20 January 2012 Elos Medtech Press release

Till platschef vid Elos Medtech Timmersdala har utsetts Orvar Sandelin, Lidköping.

Orvar Sandelin har mångårig erfarenhet av att leda och utveckla produktionsenheter. Han kommer närmast från en befattning som konsult där han arbetat med verksamhetsutveckling.

Lars-Eric Florberger lämnar posten som platschef inom Elos Medtech Timmersdala för att övergå till en annan befattning inom koncernen.

Lidköping, 2012-01-20

Elos AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Göran Brorsson VD och koncernchef, telefon 0510 48 43 65, 0705 11 78 60.


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2012 kl 13.30 (CET). Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/elos/r/ny-platschef-vid-elos-medtech-timmersdala,c9209391

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2065188&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF