Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos årsredovisning för 2011 publicerad

13:00 / 28 March 2012 Elos Medtech Press release

Svensk årsredovisning 2011 för Elos AB publiceras idag på vår webbplats www.elos.se

Tryckt version distribueras under vecka 14 till aktieägare som önskar bolagsinformation enligt Euroclear. Den kan även beställas på www.elos.se under Finansiell information eller samt per telefon 0510 48 43 60.

The English version of Elos Annual Report 2011 will be available at the web site www.elos.se in the middle of April.

Lidköping, 2012-03-28

Elos AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2012 kl 13.00 (CET). Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/elos/r/elos-arsredovisning-for-2011-publicerad,c9237815

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2129579&fn=wkr0002.pdf

Show as PDF