Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Elos delårsrapport 1 januari-30 september 2013

· Nettoomsättningen ökade och uppgick till 360,0 mkr
(309,5), vilket motsvarar en ökning med ca 18 %*. Orderingången
uppgick till 356,3 mkr (327,1...

08:00 / 23 Oct Elos Medtech Press release

Elos delårsrapport 1 januari-30 juni 2013

· Nettoomsättningen ökade och uppgick till 247,5 mkr
(209,8), vilket motsvarar en ökning med ca 21 %*. Orderingången
uppgick till 248,2 mkr (229,8...

08:00 / 21 Aug Elos Medtech Press release

Elos AB (publ) - Årsstämma 2013

Årsstämman beslutade bl a om- Utdelning med SEK 1:00 per aktie för 2012- Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissionPå årsstämman i Elos...

08:00 / 26 Apr Elos Medtech Press release

Elos delårsrapport 1 januari-31 mars 2013

· Nettoomsättningen ökade och uppgick till 118,1 mkr (100,1), vilket motsvarar en ökning med ca 21 %*. Orderingången uppgick till 134,9 mkr (125,1),...

13:00 / 25 Apr Elos Medtech Press release

Elos årsredovisning för 2012 publicerad

Svensk årsredovisning 2012 för Elos AB publiceras idag på vår webbplats www.elos.seTryckt version distribueras under vecka 14 till aktieägare som önsk...

13:00 / 27 Mar Elos Medtech Press release

Kallelse till årsstämma i Elos AB (publ)

Aktieägarna i Elos AB (publ), 556021-9650, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 kl 17.00 på Stadt Hotel, Gamla Stadens Torg 1, Lid...

08:00 / 25 Mar Elos Medtech Press release