Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Elos valberedning utsedd inför årsstämman 2015

I enlighet med årsstämmans beslut 2014 skall Elos valberedning bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter varav en skall vara styrelsens ordföran...

13:00 / 27 Oct Elos Medtech Press release

Elos Medtech får ny kvalitetschef

Lotta Ljungberg har utsetts till ny kvalitetschef (Regulatory & Quality assurance) inom Elos Medtech.
Lotta Ljungberg har utsetts till ny kva...

08:00 / 12 Sep Elos Medtech Press release

Elos delårsrapport januari-juni 2014

Koncernen fokuserar verksamheten till medicinteknik. Affärsområde Mätteknik har sålts, vilket skapar möjligheter till en väsentlig expansion...

08:00 / 22 Aug Elos Medtech Press release

Elos AB (publ) - Årsstämma 2014

Årsstämman beslutade bl a om
- Utdelning med SEK 2:00 per aktie för 2013
- Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
- B...

08:00 / 30 Apr Elos Medtech Press release

Elos delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

Nettoomsättningen uppgick till 114,4 mkr (118,1), vilket motsvarar en minskning med ca 5 %*. Orderingången uppgick till 140,5 mkr (134,9), e...

13:00 / 29 Apr Elos Medtech Press release

Elos årsredovisning för 2013 publicerad

Svensk årsredovisning 2013 för Elos AB publiceras idag på vår webbplats www.elos.se
Tryckt version distribueras under vecka 15 till aktieägare ...

08:00 / 2 Apr Elos Medtech Press release

Kallelse till årsstämma i Elos AB (publ)

Aktieägarna i Elos AB (publ), 556021-9650, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl 17.00 på Stadt Hotel, Gamla Stadens Torg 1, ...

08:00 / 28 Mar Elos Medtech Press release

Elos Bokslutskommuniké 2013

Nettoomsättningen ökade och uppgick till 479,4 mkr (433,8), vilket motsvarar en ökning med ca 12 %*. Orderingången uppgick till 460,5 mkr (4...

08:00 / 21 Feb Elos Medtech Press release