Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos årsredovisning för 2013 publicerad

08:00 / 2 April 2014 Elos Medtech Press release

Svensk årsredovisning 2013 för Elos AB publiceras idag på vår webbplats www.elos.se

Tryckt version distribueras under vecka 15 till aktieägare som önskar bolagsinformation enligt Euroclear. Den kan även beställas på www.elos.seunder Finansiell information eller info@elos.sesamt per telefon 0510 48 43 60.
 

The English version of Elos Annual Report 2013 will be available at the web site www.elos.sein the end of April.

Lidköping, 2014-04-02

Elos AB (publ

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2014 kl 08.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/