Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Flaggningsmeddelande i Elos Medtech AB

Flaggningsmeddelande i Elos Medtech AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emittent
...

10:26 / 1 Dec Elos Medtech Press release

Elos Medtech Tianjins VD i Kina avgår

Elos Medtech AB meddelar idag att VD/Platschef Jurgen Moortgat lämnar sin tjänst vid Elos Medtech Tianjin i Kina.
Jurgen Moortgat tillträdde tj...

08:00 / 1 Jul Elos Medtech Press release

Elos AB (publ) - Årsstämma 2015

Årsstämman beslutade bl a om:
- Utdelning med SEK 3:00 per aktie för 2014
- Bolagets firma ändras till Elos Medtech AB
- Yvonne Mårtensson ny s...

08:00 / 28 Apr Elos Medtech Press release

Elos Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

Den 23 april slutfördes förvärvet av det nordamerikanska bolaget Onyx Medical LLC, baserat i Memphis, TN, USA. Bolaget är en ledande leveran...

13:00 / 27 Apr Elos Medtech Press release

Elos årsredovisning för 2014 publicerad

Svensk årsredovisning 2014 för Elos AB publiceras idag på vår webbplats www.elos.se
Tryckt version distribueras under vecka 15 till aktieägare ...

08:00 / 2 Apr Elos Medtech Press release

Kallelse till årsstämma i Elos AB (publ)

Aktieägarna i Elos AB (publ), 556021-9650, kallas härmed till årsstämma måndagen den
27 april 2015 kl 17.00 på Stadt Hotel, Gamla Stadens Torg 1,...

08:00 / 27 Mar Elos Medtech Press release

Elos Medtech bygger ut fabriken i Skara

Elos Medtech Microplast bygger ut med 1500 m² p g a ökad efterfrågan av formsprutade plastdetaljer
Elos Medtech Microplast, som ingår i Elos-...

08:00 / 20 Jan Elos Medtech Press release