Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech bygger ut fabriken i Skara

08:00 / 20 January 2015 Elos Medtech Press release

Elos Medtech Microplast bygger ut med 1500 m² p g a ökad efterfrågan av formsprutade plastdetaljer

Elos Medtech Microplast, som ingår i Elos-koncernen, kommer att bygga ut fabriken i Skara med 1500 m² på grund av ökad efterfrågan av formsprutade plastdetaljer till medicintekniska kunder.

Elos Medtech Microplast har under 2014 investerat i renrum för montering och packning samt produktion i renrumsmiljö. Produktionen i Skara är till stor del automatiserad och verksamheten är certifierad enligt ISO 13485.

Företagets VD, Mathias Andersson, säger: "Våra ökade marknadsaktiviteter och en tydlig affärsstrategi i kombination med att tillhöra Elos Medtech har skapat en nyfikenhet hos våra kunder". Samtidigt har Elos Medtech Microplast sedan tidigare ett mycket gott rykte och har genom åren visat på en synnerligen god kunskap och erfarenhet inom tekniskt krävande plaster och levererar med en utmärkt kvalitet och leveransprecision.
"Tillsammans med våra kunder har vi arbetat fram en gemensam plan för ett ökat samarbete de kommande åren. Detta har genererat ett flertal större projekt, vilka kommer att utgöra en viktig del av företagets tillväxt de närmaste åren", sammanfattar Mathias Andersson.

När den utbyggda fabriken står färdig i slutet av 2015 kommer den att ha en kapacitet som motsvarar minst den dubbla mot idag. Detta skapar en nödvändig plattform för tillväxt de kommande åren.

"Vi inriktar oss till 100 % mot kunder inom medicinteknik och tillsammans med övriga bolag inom Elos Medtech har vi ett unikt erbjudande där vi tillhandahåller helhetslösningar för kunder inom utvalda segment", säger Mathias Andersson.

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicin-teknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instru-ment. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark och Kina. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Koncernen omsätter ca 400 MSEK och har knappt 400 anställda. Koncernen är sedan 1989 noterad på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Aktien är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Lidköping, 2015-01-20

Elos AB (publ)

För ytterligare information om Eloskoncernen, se www.elos.se 

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2015 kl 08.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/