Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Flaggningsmeddelande i Elos Medtech AB

10:26 / 1 December 2015 Elos Medtech Press release

Flaggningsmeddelande i Elos Medtech AB

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556021-9650 Elos Medtech AB
Instrument SE0000120776 ELOS B
Innehavare Svolder AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 300 200
Antal rösträtter 30 020
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2015-11-30
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 303 219
 - direkt innehavda rösträtter 30 322
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5 %
 - direkt innehavda rösträtter 1,9 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 30 322
 - andel av rösträtter 1,9 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Pontus Ejderhamn
 - telefon 08-4403772
 - mejl pontus.ejderhamn@svolder.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/