Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Yvonne Mårtensson förslås till styrelseledamot i Elos AB

08:00 / 26 February 2015 Elos Medtech Press release

Valberedningen föreslår ny styrelse i Elos AB

Valberedningen i Elos AB kommer att föreslå årsstämman att till styrelseledamöter omvälja Stig-Arne Blom (styrelsens ordförande), Agneta Bengtsson Runmarker, Jeppe Magnusson, Mats Nilsson och Thomas Öster. Därutöver föreslår valberedningen att Yvonne Mårtensson ska väljas in som ny ledamot. De nuvarande ledamöterna Göran Brorsson och Erik Löwenadler har meddelat att de avböjer omval.

Yvonne Mårtensson är civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola. Hon har haft en lång rad befattningar inom internationell marknadsföring och försäljning av medicintekniska och analytiska instrument i Europa, USA och Asien. Mellan 1998 och 2014 var hon VD för Cellavision AB, som hon lett sedan det var ett uppstartsföretag baserat på en idé som utvecklats till ett globalt verksamt börsnoterat företag inom områden för analys av blod och andra kroppsvätskor.

Valberedningen i Elos representerar cirka 66 % av samtliga röster i bolaget. Dess övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman som beräknas publiceras den 27 mars.

Lidköping, 2015-02-26

Elos AB (publ)

För ytterligare information om Eloskoncernen, se www.elos.se 

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2015 kl 08.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/