Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos årsredovisning för 2014 publicerad

08:00 / 2 April 2015 Elos Medtech Press release

Svensk årsredovisning 2014 för Elos AB publiceras idag på vår webbplats www.elos.se

Tryckt version distribueras under vecka 15 till aktieägare som önskar bolagsinformation enligt Euroclear. Den kan även beställas via e-post till info@elos.se samtper telefon 0510 48 43 60.

Engelsk version kommer att offentliggöras på vår webbplats i slutet av april.

Lidköping, 2015-04-02

Elos AB (publ)

För ytterligare information om Eloskoncernen, se www.elos.se 

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2015 kl 08.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/